Menu« Powrót

Klapa tylna EASY-PACK

Łatwe otwieranie za naciśnięciem przycisku.

Naciskając przycisk można wygodnie w sposób automatyczny zamknąć tylną klapę EASY-PACK, otworzyć ją lub zablokować w dowolnym położeniu.

Tylną klapę EASY-PACK można komfortowo otwierać i zamykać w sposób automatyczny przez naciśnięcie przycisku. Ułatwia to zamykanie klapy zwłaszcza osobom niskim. Ponadto ograniczenie stopnia otwarcia zmniejsza ryzyko uszkodzenia klapy. Otwieranie tylnej klapy obsługuje się przyciskiem na kluczyku zapłonu, przełącznikiem w drzwiach kierowcy lub klamką odryglowującą na tylnej klapie. Aby uchronić klapę EASY-PACK przed ewentualnym uderzeniem np. w bramę garażową, można zatrzymać jej ruch w dowolnym położeniu. Oprócz tego w wielofunkcyjnym menu na zintegrowanej tablicy wskaźników można aktywować funkcję ograniczenia stopnia otwarcia. Klapa otwiera się wtedy jedynie do wysokości dachu. Ze względów bezpieczeństwa automatyczne zamykanie można uruchamiać tylko przełącznikiem na tylnej klapie – ruch ten zostaje automatycznie przerwany, gdy przewożony ładunek blokuje zamknięcie. Niezależnie od tego tylną klapę można otwierać i zamykać ręcznie klamką odryglowującą znajdującą się na klapie.